Maatschappelijk betrokken ondernemen

Platform Ervaringsleren Nederland 

Milestone is lid van de stuurgroep van Platform Ervaringsleren Nederland. Dit is een platform waar ervaringsleerprofessionals uit allerlei hoeken elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en inspireren. Doel is om de methodiek van ervaringsleren op meer plaatsen in te bedden als de beste leermethodiek voor groei en ontwikkeling van mensen.

Confucius:

"I see and I forget

I hear and I (might) remember 

I do and I know"